Aktualności

Program Stypendialny „Złote Indeksy NBP”

Data publikacji: 02.07.2024

Narodowy Bank Polski zaprasza studentów kierunków ekonomicznych do udziału w Programie Stypendialnym „Złote Indeksy NBP”.

W programie stypendialnym  mogą wziąć udział studenci I, II i III roku kierunków ekonomicznych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, studiują w trybie dziennym i nie ukończyli 26 roku życia.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie NBP

https://nbp.pl/edukacja/zlote-indeksy-nbp/

Program stypendialny dla ukraińskich studentek kierunków STEM 2024/2025

Data publikacji: 25.06.2024

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel - w ramach wieloletniej współpracy na rzecz zwiększenia udziału kobiet w branży nowych technologii - rozpoczynają nową edycję programu stypendialnego dla dziewczyn w STEM (science, technology, engineering, mathematics). Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 30 czerwca 2024 r.

 

W poprzedniej edycji programu wsparcie otrzymało 50 studentek kierunków technicznych. 

 

Program stypendialny „New Technologies for Women – Ukraine” skierowany jest do kształcących się na terenie Polski ukraińskich studentek, doktorantek i absolwentek szkół średnich (rozpoczynających jesienią 2024 studia techniczne), które z powodu trwającej na Ukrainie wojny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

 

Na program składają się:

10-miesięczne stypendium finansowe w wysokości 12 000 zł brutto (wypłacane w dwóch ratach),

warsztaty z umiejętności technicznych i miękkich z ekspertami Intel Technology Poland,

sesje doradztwa zawodowego oraz udział w programie mentorskim Buddies,

 

a także bezpłatny udział w Perspektywy Women in Tech 2025 - największym w Europie i Azji wydarzeniu dla kobiet w STEM, Tech & IT.

 

Do programu  “New Technologies for Women - Ukraine” mogą aplikować:

  • pochodzące z Ukrainy studentki oraz doktorantki kształcące się na polskich uczelniach technicznych i uniwersyteckich na kierunkach STEM (lista uczelni i kierunków),
  • pochodzące z Ukrainy absolwentki liceum, rozpoczynające studia w obszarze STEM w roku akademickim 2024/2025,

 

Ponadto:

  • kandydatki powinny znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • posiadać status studentki/doktorantki przez cały następny rok akademicki,
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studentki/doktorantki.

 

Rekrutacja do programu “New Technologies for Women - Ukraine” odbywa się do 30 czerwca 2024. Aplikantki zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji do 30 sierpnia 2024. 

 

Więcej o programie:  www.stypendiadladziewczyn.pl/ukraine/

Koordynatorka programu:  Agnieszka Cichocka / a.cichocka@perspektywy.pl

Specjalne Stypendium Jana Tomaki / Mr Tomaka`s Special Sholarship

Data publikacji: 26.04.2024

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono beneficjentów Specjalnego Stypendium Jana Tomaki.
Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy!
 
We kindly inform you that the beneficiaries of the “Mr Tomaka Special Scholarship” have been selected.
Below is a list of scholarship recipients. Congratulations!

FEJJ - mamy stypendia dla osób rozpoczynających studia stacjonarne

Data publikacji: 22.04.2024

Maturzysto i Maturzystko! 

 

Marzysz o studiach, ale nie wiesz jak je sfinansować? 

@Fundacja Edukacyjna Jerzego Juzonia ma stypendium dla Ciebie - program „Pierwszy Rok” to stypendium dla maturzystów, którzy rozpoczynają studia na uczelniach akademickich w całej Polsce.

Sprawdź, czy spełniasz kryteria na stronie https://fejj.pl/i nie wahaj się złożyć wniosku o stypendium. Zgarnij wsparcie finansowe na pierwszy rok studiów. 

Weź udział w programie- aplikuj od 1 lipca 2024 i spełnij swoje marzenia!

Szczegóły na stronie FEJJ: https://www.fejj.pl/pierwszy-rok 

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja marzec 2024

Data publikacji: 22.04.2024

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

24 Edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Data publikacji: 04.04.2024

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Tygodnika POLITYKA po raz 24 zaprasza młodych naukowców do aplikowania o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do środy 12 czerwca 2024 r. na stronie polityka.pl/stypendiadostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł i 10 nagród finałowych po 5 tys. zł.  Nazwiska piętnaściorga finalistek i finalistów zostaną ogłoszone na łamach POLITYKI 18 września br.
Dodatkowe informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polityka.pl/stypendia oraz w załączonej informacji prasowej.

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja listopad 2023

Data publikacji: 08.02.2024

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

Specjalne Stypendium Jana Tomaki

Data publikacji: 05.02.2024

Informujemy, że od semestru letniego bieżącego roku akademickiego tj. 2023/2024 zostaje wprowadzony regulamin ,,Specjalnego Stypendium Jana Tomaki”, który umożliwia studentom i doktorantom pochodzącym z Etiopii (a w przypadku ich braku, pochodzących z innych krajów afrykańskich) złożenie wniosku o wsparcie finansowe.

Szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące zasad przyznawania tegoż stypendium znajdują się w regulaminie ,,Specjalnego Stypendium Jana Tomaki” zamieszczonego w zakładce:

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności przedłużona do 30 września 2024 r.

Data publikacji: 05.02.2024

Informujemy, że ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z  dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023r. poz.2768) wydanych na czas określony które zachowały ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu dotychczasowym, albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Więcej:

https://bss.pw.edu.pl/bss/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Data publikacji: 06.09.2023

Uprzejmie informujemy, że ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w świetle przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6 sierpnia 2023 r. uchyla art. 15h tzw. „ustawy covidowej”, który z mocy prawa przedłużał ważność orzeczeń w czasie stanu epidemii,  a następnie w stanie zagrożenia epidemicznego.

Więcej:

https://bss.pw.edu.pl/bss/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych

Stypendia Pomostowe XXII edycja

Data publikacji: 25.07.2023

XXII edycja Programu Stypendia Pomostowe 2023/2024 dla tegorocznych maturzystów

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór wniosków o Stypendium Pomostowe 2023/2024 dla tegorocznych maturzystów. 

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godz.16.00. 

2023 Stypendia Pomostowe (.pdf, 498,87 kB)

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 02.06.2023

Źródło:Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do dnia 19 czerwca 2023 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja marzec 2023

Data publikacji: 28.04.2023

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

Stypendium ATHENS

Data publikacji: 29.03.2023

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium ATHENS. Wnioski należy składać w Biurze Kanclerza w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2023 r.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu ATHENS oraz wniosek dostępne są na naszej stronie internetowej

Jednocześnie informujemy, że kwota stypendium w roku akademickim 2022/2023 została ustalona na 1150 zł.

Lista stypendystów- program ATHENS - edycja listopadowa

Data publikacji: 09.12.2022

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

Wsparcie psychologiczne dla społeczności akademickiej PW

Data publikacji: 07.12.2022

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni PW informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla całej społeczności akademickiej PW. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim: rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne, udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych, psychoedukacja, konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy (możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW).

Więcej: https://www.ca.pw.edu.pl/Biuro-ds.-Spolecznej-Odpowiedzialnosci-Uczelni/Wsparcie-psychologiczne 

Stypendia naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich

Data publikacji: 14.11.2022

Źródło: Google

Rozpoczęto nabór wniosków o stypendium naukowe Rektora PW dla nauczycieli akademickich. 

Uwaga! Zgodnie z zasadami przyznawania stypendium Rektora dla nauczycieli akademickich wniosek zawierający opinię (uchwałę) właściwej rady   naukowej dyscypliny składa kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjn

Wnioski należy złożyć do Biura Kanclerza, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 112 do dnia 30.11 2022 r.

Więcej: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego/Stypendium-naukowe-Rektora-dla-nauczycieli-akademickich 

Stypendium im. Mieczysława Króla

Data publikacji: 03.10.2022

Biret studencki i monety
Źródło: Google

Uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o stypendium im. inż. Mieczysława Króla. Wytypowani przez Dziekanów Wydziałów kandydaci będący studentami I roku powinni spełniać następujące kryteria: należeć do grupy osób, które zostały przyjęte na PW z najwyższą liczbą punktów oraz znajdować się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 

Wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW lub przesyłać na adres e-mail: prorektor.studenci@pw.edu.pl  do dnia 28 października 2022 r. 

Regulamin stypendium dostępny  tutaj.

Przypominamy jednocześnie, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania (1 strona) w j. angielskim do 31 maja 2023 r. zawierającego informację o sposobie wykorzystania stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – rok akademicki 2022/2023

Data publikacji: 22.08.2022

Źródło: MEiN

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Komunikat MEiN w sprawie rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy 2022/2023

Data publikacji: 08.07.2022

Źródło: MEiN

W związku z licznymi zapytaniami uczelni w sprawie wytycznych i rekomendacji dotyczących rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023, Ministerstwo Edukacji i Nauki wystosowało Komunikat stanowiący odpowiedź za kierowane pytania. 

KOMUNIKAT MEiN W SPRAWIE REKRUTACJI MATURZYSTÓW OBYWATELI UKRAINY 2022/2023

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-do-uczelni---sprawa-rekrutacji-maturzystow-obywateli-ukrainy-w-roku-akademickim-20222023  

Roczny staż w ramach programu "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI"

Data publikacji: 04.07.2022

Źródło: MKiŚ

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A zapraszają studentów Politechniki Warszawskiej na roczny, płatny staż w ramach programu "ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI" 

Komunikat MEiN w sprawie legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka

Data publikacji: 24.06.2022

Źródło: MEiN

W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pragniemy zwrócić uwagę na kwestię legalności pobytu studentów posiadających Kartę Polaka, której ważność wskazana na dokumencie upłynęła bądź wkrótce upływa.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-do-uczelni---sprawa-legalnosci-pobytu-studentow-posiadajacych-karte-polaka 

Lista stypendystów- program ATHENS

Data publikacji: 24.06.2022

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniono tegorocznych beneficjentów stypendium dla osób wyjeżdzających w ramach programu ATHENS.

Poniżej zamieszczono listę stypendystów. Gratulujemy! 

PW poszukuje dzierżawcy- KOLIBA STUDENCKA PW

Data publikacji: 20.06.2022

Koliba Studencka PW
Źródło: PW

Politechnika Warszawska poszukuje dzierżawcy do prowadzenia działalności usługowej/ turystycznej / agroturystycznej na nieruchomość o pow. 5072 m2 zabudowanej  budynkiem o pow. użytkowej 602,4 m2 (Koliba Studencka PW ) we wsi Caryńskie 1, w gminie Lutowiska na  obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się z osobą do kontaktu: Pan Tomasz Jędrusiak, e-mail: tomasz.jedrusiak@pw.edu.pl. tel.(13) 461 18 48

XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów- wnioski

Data publikacji: 20.06.2022

Stypendia pomostowe

Zbliża się rozpoczęcie terminu składania wniosków o Stypendium Pomostowe 2022/2023 dla tegorocznych maturzystów. 
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz.16.00.