Kredyty studenckie

Informacja dotycząca złożenia wniosku o umorzenie kredytu studenckiego

Uwaga! Zamieszczony wzór zaświadczenia nie służy do wypełniania oraz składania we właściwym banku. Zaświadczenie generowane jest w dziekanacie z systemu USOS w oparciu o zatwierdzone przez Prorektora ds. Studenckich listy rankingowe.
Więcej o kredycie studenckim: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie