Nagrody

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej 

Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej przyznawane są wyróżniającym się studentom i doktorantom za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, za wyjątkowe zaangażowanie w działalność społeczną i działalność na rzecz Uczelni lub za szczególny wkład w budowanie jej wizerunku. 

Akty prawne: 
Dokumenty: